การปฐมพยาบาลเมื่อสิ่งแปลกปลอมติดคอเด็กทา­รก

22 Jul

การปฐมพยาบาลเมื่อสิ่งแปลกปลอมติดคอเด็กทา­รก (กรณียังมีสติ)

ติดตามชมคลิปอื่นๆที่น่าสนใจได้ที่ http://greettv.dusit.ac.th