บริการห้องพักผู้ป่วย

บริการจองห้องพิเศษสำหรับผู้ป่วยได้ที่ศูนย์จองห้องพิเศษ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี

เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.00-16.00 น.

โทรศัพท์ 053-946385